Aktuálne oznamy

Čo je nové

Členský príspevok 2022 - info

Cvičenie jógy vo februári
Cvičenie jógy vo februári

Rok 2022 - plán činnosti

V roku 2022 chceme realizovať aj tieto aktivity:


1. Aktivity s lekármi - beseda, pozývať lekárov na spoločné aktivity.

2. Hľadanie možností financovania projektov a grantov.

3. Propagácia pobočky, nábor nových členov - článok v miestnych novinách, rádio Lumen,

spolupráca s SRo, internetová a fb stránka.

4. Zasadnutia výboru pobočky - 4 x (jar, leto, jeseň, zima.)

5. Účasť na M -Vk - Piešťany a Svetových dňoch reumatizmu 2022

6. Realizácia pohybovo-turistických aktivít:

- NW turistika, pravidelné chodenie s NW palicami, oživenie techniky chodenia + kontrola stavu palíc (doplnenie stavu náhradných dielov) 

- Jóga pre reumatikov, pravidelné cvičenie,

- Jednodňový relaxačno-rehabilitačný pobyt v kúpeľnom zariadení (podľa finančných možností),

- aktivity - Mestská plaváreň (masáže),

7. Účasť na kultúrnych podujatiach, pravidelné stretávanie sa (besedy, herné stretnutie, kvízové stretnutie, historické stretnutie, tvorivé stretnutie, knižné stretnutie).


8. Kapustnica - predvianočné posedenie.

9. Spolupráca s inými pacientskymi organizáciami, AOPP či pobočkami LPRe.

10. Lekári bez bieleho plášťa - v prípade pokračovania projektu.

11. Tvorivá dielňa, opekačka.

Budeme radi ak podporíte naše akcie svojou účasťou. Bližšie  info: https://www.facebook.com/Reuma-BB-1561071717260732  alebo na jarobecka73@gmail.com

Turistická vychádzka - Hronsek
Turistická vychádzka - Hronsek
Cvičenie jógy
Cvičenie jógy

Naša činnosť v roku 2021

Do roku 2021 sme vchádzali s novou skúsenosťou. Nákaza COVID-19 nám v roku predchádzajúcom výrazne obmedzila realizáciu aktivít, a to hlavne v interiéri. Zmenenej situácii a snažíme prispôsobiť aj vo výhľade do roku 2022.

Rád konštatujem, že jeden z našich hlavných cieľov - motivácia (nielen bystrických reumatikov k zdravému pohybu bol napĺňaný počas celého roku 2021. O tom, že sa nám to darilo svedčí navýšenie členskej základne, ku ktorému v tomto roku došlo o 10 členov.

Výborným spúšťačom endorfínov bolo pokračovanie v realizácii projektu "Rozhýbme sa s nordic walking", ktorý sa realizoval s finančnou podporou mesta Banská Bystrica. Cieľom projektu bolo umožniť reumatikom zaktivizovanie svojej fyzickej kondície s použitím populárnej techniky chôdze nordic walking,

Čo sa týka nordic walkingu pozitívne sa dajú hodnotiť pravidelné každotýždenné tréningy skupiny členiek s palicami v priestoroch mestského parku. Tu sa nám podarilo s prispením projektu a tiež Ligy proti reumatizmu získať finančné prostriedky a posilniť materiálne prostriedky potrebné na aktivity (nw palice, náhradné diely). Je výborné, že sme začali takisto na pravidelnej báze s cvičením jógy - 1x do týždňa.

Keďže sme na konci kalendárneho roku nemohli realizovať naše obľúbené hodnotiace posedenie pri kapustnici, sme radi, že sme mohli túto aktivitu nahradiť odovzdaním malých pozorností jubilantom, ktorí v uplynulom roku slávili okrúhle jubileá.

Špecifikom banskobystrickej Miestnej pobočky Ligy proti reumatizmu na Slovensku je to, že napriek krátkemu obdobu svojej činnosti, stihla sa dostať do povedomia širšej verejnosti ako podporná skupina, ktorá sa stará o možnosti sebarealizácie skupiny občanov s reumatickými ochoreniami. 

Ako sme si založili sme  Miestnu pobočku Ligy proti reumatizmu!

25. január 2017

25. januára 2017 sa niekoľko ochotných reumatikov z Banskej Bystrice stretlo, aby oficiálne založili svoju Miestnu pobočku. Zatiaľ nás nie je veľa, ale odvaha niečo zmeniť nám nechýba. Zvolili sme si teda výbor a skúsime niečo podnikať. Budeme radi, keď sa k nám pridáte!

Bez skupiny zapálených ľudí to nepôjde, preto verím, že spoločne prekonáme prvé prekážky a pobočka sa stane centrom, ktoré časom budú aktívni ľudia s reumatickým ochorením považovať za dôležitú časť svojho života a ľudí v nej za tých,
ktorí sú vždy ochotní pomôcť, poradiť ale i spoločne užitočne stráviť čas a pritom na chvíľu zabudnúť na bolesť.

Radi vás medzi sebou privítajú:

Jaroslav Bečka (predseda výboru a štatutár)

Ivana Mináriková (tajomníčka a štatutárka)

Jaroslava Dobrotová (revízor)

Viera Šandorová (hospodárka)

a členovia Výboru MP
Liga proti reumatizmu na Slovensku MP Banská Bystrica 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!