Kontakt

Miestna pobočka

Ligy proti reumatizmu na Slovensku

Banská Bystrica

...

0904 503 217

banskabystrica@mojareuma.sk

jarobecka73@gmail.com