Čo sme zažili

                                Koncoročná kapustnica

Reštaurácia Červený rak

Atmosféra bola výborná!
Atmosféra bola výborná!
Koniec kalendárneho roka sme strávili pri dobrom jedle a v sviatočnej atmosfére. Na tomto milom stretnutí sme zhodnotili uplynulý rok, bol čas na rozhovory aj plánovanie spoločných akcií. Tešíme sa na ich spoločnú realizáciu.

Nežná reumatická revolúcia

17.november 2017, Mestský park Banská Bystrica

 Bojovali sme za slobodu pohybu. Ako? Jednoducho! Stretli sme sa a hýbali v rytme nordic walking. Vďaka inštruktorovi, pánovi Slovíkovi, sme si opäť zlepšili svoj štýl a napriek chladnému počasiu podali nadpriemerné výkony. Reumatici a ich priatelia nachodili v priebehu necelých dvoch hodín takmer 20 kilometrov / 38 850 krokov! Odmenou nám boli drobné ocenenia a pocit, že sme niečo urobili pre svoje zdravie. Tešíme sa na pokračovania tejto akcie. Bolo to fajn podujatie. (Viac fotografií nájdete vo fotogalérii alebo na https://www.facebook.com/Reuma-UP-1561071717260732/?ref=bookmarks) 

Beseda s diétnou sestrou

Knižnica M. Kováča Banská Bystrica, 16. november 2017

Na november sme si pripravili aj besedu s diétnou sestrou, pani Orendášovou. Prišla nám odovzdať svoje bohaté skúsenosti v oblasti správneho stravovania sa nielen pri našich ochoreniach. Bol čas aj na naše zvedavé otázky a dostali sme aj návody na jedálny lístok, ktorý neškodí ale pomáha. Dúfame, že si to ešte niekedy zopakujeme. (Viac fotografií nájdete vo fotogalérii alebo na https://www.facebook.com/Reuma-UP-1561071717260732/?ref=bookmarks)

Nordic walking aktivity 
september - október 2017

Podobne, ako  iné pobočky Ligy proti reumatizmu, aj my sme sa zapojili do projektu Pohnime sa s reumou. Treba povedať, že sme mali šťastie na dobrých ľudí, konkrétne inštruktora nordic walkingu, pána Slovíka,  s ktorým sme absolvovali inštruktáž a dve zaujímavé turistické vychádzky. Dúfame, že počet našich spoločných krokov bude utešene narastať a že sa nám podarí realizovať aj náš spoločný jarný projekt pohybových aktivít spojených s rehabilitačným programom. Viac fotiek z NW turistiky nájdete vo fotogalérii: https://reumabb.webnode.sk/fotogaleria/

TAI ČI a MY I.

8. júl 2017  - mestský park, Banská Bystrica

Opäť sme skúsili niečo nové! Stretli sme sa mestskom parku, a rozhýbali svoje telá v štýle východných umení. TAI ČI je podľa slov inštruktora, ktorý nás sprevádzal hodinovým cvičením, veľmi dobrou aktivitou pre nás, reumatikov. Podľa toho, čo sme mali možnosť skúsiť - je to pomalé, plynulé a harmonické hýbanie sa s cieľom počúvať svoje telo, pričom sa precvičujú jeho jednotlivé partie. Dúfame, že spolupráca s inštruktorom bude pokračovať a do cvičení sa zapojíme čím viacerí.

Stretnutie a beseda so psychológom

25. jún 2017 - 18,30 a 19,15, Diecézne centrum J.Pavla II., Kapitulská ulica

Posledný júnový nedeľný večer sa niesol v znamení besedy so psychológom, Matúšom Kucbelom. Začali sme neformálnym zasadnutím nášho výboru, na ktorom sa kuli plány - čo budeme podnikať cez prázdniny a čo nás čaká na jeseň. Zhodli sme sa, že spoločná letná opekačka by nemusel byť zlý nápad. Potom nám už pán psychológ pootvoril nové dvere vnímania našich reumatických bolestí. Dozvedeli sme sa, že bolesť môžeme často tlmiť tým, že využijeme silu našej mysle. Hodina na takúto tému zrejme stačiť nebude, preto sa tešíme na pokračovanie - konkrétne cvičenia na zvládanie bolesti. Vo výhľade je tiež téma "Ako komunikovať s chorým človekom."

Stretnutie s lekármi bez bieleho plášťa II

1. júna 2017 - Podarilo sa!

1. júna sme zorganizovali v poradí druhé stretnutie s lekármi bez bieleho plášťa. V príjemnej atmosfére sme počuli prednášky našich lekárov na zaujímavé témy. Chceme sa poďakovať pani doktorkám Kmečovej, Škamlovej, Péčovej a pani sestričke Kováčovej, že prijali naše pozvanie a odpovedali na zvedavé otázky. Tešíme sa na ďalšie stretnutie v ešte hojnejšom počte.

1. M-VK Ligy proti reumatizmu v Piešťanoch

21.-22.4. 2017

Pod tajuplnou skratkou z nadpisu sa ukrýva dvojdňové stretnutie zástupcov pobočiek LPR-e z celého Slovenska. Išlo o dva dni prednášok, rozhovorov, školení.  Každá minúta bola využitá naplno. My, bystrickí reumatici (Jaro, Ivka a Vierka), sme z neho odchádzali obohatení o množstvo poznatkov. Navyše, naši kolegovia nás motivovali tým, že nám ako novovzniknutej a zatiaľ málopočetnej pobočke udelili cenu za najpobočku roka. Na naše veľké prekvapenie..... Ocenenie si veľmi ceníme!

Viac info: https://www.mojareuma.sk/2017/04/pozvanka-na-prve-prednaskove-popoludnie-v-nurch-u-v-r-2017/

Naše prvé stretnutie

Ako sme sa zoznámili...

Začiatok...
Začiatok...

Na mape miestnych pobočiek Ligy proti reumatizmu na Slovensku donedávna bilo do očí jedno biele miesto. Banská Bystrica a okolie, zdá sa, bola Šípkovou Ruženkou a nebolo sily, ktorá by ju prebudila zo spánku. V súčasnosti možno svitá na lepšie časy. Našlo sa zopár ľudí, ktorí chcú tohto reumatického pacienta prebudiť z letargie, rozhýbať jeho kĺby a kĺbiky, pretože ako vieme, hýbať sa napriek bolesti musíme.

Je nás zatiaľ iba pár, veríme však, že sa nám podarí aj v Banskej Bystrici rozbehnúť aktivity pre reumatikov a s reumatikmi. Preto sme sa dali dokopy a prvýkrát stretli, aby sme pri kávičke a čaji prebrali, čo chceme spoločne dosiahnuť. Zatiaľ sa dáme spočítať na prstoch jednej ruky, máme však podporu našich reumatológov a tajne dúfame, že onedlho nás bude viac, lebo tu nejde len o zaplnenie bieleho miesta na mape... V každom prípade privítame každého, kto chce ŽIŤ A HÝBAŤ SA nielen pre seba a svoj dobrý pocit, ale aj pre druhých ľudí s podobným ochorením. Bližšie informácie môžete získať na e-mailovej adrese: banskabystrica@mojareuma.sk alebo na stránke www.reumabb.webnode.sk.

Víkendové stretnutie v Piešťanoch, 14.-16. októbra 2016

Slovo dalo slovo, a tak sme sa hrdo i my, Bystričania (v počte dva kusy), zúčastnili víkendového podujatia pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu. Ja a Mirko Cheban sme tu prežili dva zaujímavé dni a dúfame, že budúci rok nás tam z Bystrice a okolia bude viac. Tu je zopár mojich postrehov.

Na svoj prvý "reumatický víkend" som odchádzal plný očakávaní, s plánmi bližšie spoznať komunitu Ligy proti reumatizmu a nasávať atmosféru troch dní naplnených rôznorodým programom. Ak mám svojím pohľadom zhodnotiť všetko prežité, napadá mi množstvo prívlastkov, ktoré by sa na tento účel hodili.

Bol to pre mňa v mnohých ohľadoch víkend POUČNÝ. Piatkové prednáškové popoludnie EUPATI, ktoré sa konalo na domovskej pôde NÚRCH-u v Piešťanoch, naplnili prednášky na rôzne témy. Každá z nich priniesla mnoho podnetov a zodpovedaných otázok. Prednášajúci dokázali zaujať napríklad prezentáciou o interakciách liekov či biologickej liečbe reumatických ochorení. To všetko sa udialo v inšpirujúcej atmosfére - stretli sa tu účastníci víkendového stretnutia a pacienti NÚRCH-u, na ich tvárach bolo celý čas badať, že to pre nich bol užitočne a podnetne strávený čas.

Víkend si tiež zaslúži prívlastok ZAUJÍMAVÝ, a to vo viacerých ohľadoch. Zaujal ma sobotňajší kurz prvej pomoci s projektom Krajina záchrancov. Mali sme možnosť preopakovať si základy poskytovania prvej pomoci. Viacerí z nás sa po prezentáciách a praktických ukážkach záchranárov zhodli na tom, že v nás odbúral strach pristúpiť k človeku, ktorého život je v ohrození a pomôcť mu.

Musím tiež podotknúť, že víkend robili zaujímavým aj zaujímaví ľudia, ktorí sa na motivačno-vzdelávacom kurze stretli. Každý z nich si priniesol svoj životný príbeh a s ochorením prešiel určitú, často neľahkú cestu. Privítal som príležitosť týchto ľudí stretnúť, zoznámiť sa s nimi, spoznať ich problémy. Každé zdieľanie bolestí pomáha a ja som pochopil, že mnoho z nich má údel ťažší ako ja a za svoj prístup k životu si zaslúžia obdiv a uznanie.

SLÁVNOSTNÝ, SPOLOČENSKÝ, PLNÝ ÚSMEVOV A ZÁŽITKOV - taký bol sobotňajší večer v Spoločenskom centre na Kúpeľnom ostrove. Reumatici z celého Slovenska, ale aj ich rodinní príslušníci či priaznivci, stretli sa na Slávnostnom podujatí k SDR 2016, ktoré bolo spojené s odovzdávaním novinárskej ceny KROK. Tieto výnimočné chvíle boli vyvrcholením niekoľkomesačnej práce predsedníčky Ligy proti reumatizmu, Janky Dobšovičovej Černákovej a jej tímu. Snáď bolo pre nich zadosťučinením, keď videli spokojnosť zúčastnených, ktorí sa po celý čas cítili príjemne, uvoľnene a slávnostne. Zažili sme totiž večer medzi a s priateľmi. Milú atmosféru nakoniec dotvorilo divadelné predstavenie Všetko o ženách a slávnostné uvedenie zborníka Nálezy a straty s reumou do života.

Ale nielen zábavou žijú reumatici. Nedeľne dopoludnie bolo PRACOVNÉ. Bol to čas na zhodnotenie prežitého a vytýčenie plánov do budúcnosti. Spoločné zasadnutie predsedníctva LPRe bolo pre mňa veľkým prínosom hlavne preto, lebo som na ňom dostal veľa zaujímavých informácií, mal som možnosť zoznámiť sa s mnohými podnetnými ľuďmi a ich prácou v komunitách miestnych pobočiek Ligy proti reumatizmu (čo ma veľmi povzbudilo).

Čo dalo bodku za víkendom? Čerešničkou na torte bolo SPOMIENKOVÉ stretnutie tých, ktorí stáli pri zrode Ligy proti reumatizmu v nedeľu poobede. Dvadsaťšesť rokov, ktoré dnes Liga oslavuje, to je obdobie, ktoré z úzkeho kruhu nadšencov urobilo širokú komunitu ľudí, ktorých spája nielen ich ochorenie, ale hlavne optimistický prístup k životu, napriek všetkému.

Na záver spomeniem prívlastok, ktorý má pre mňa osobný rozmer. Bolo to stretnutie MOTIVAČNÉ. Tento prívlastok, obsiahnutý v samotnom názve podujatia, vystihuje pocity mnohých ľudí, ktorí sa ho zúčastnili. Predovšetkým totiž musím uviesť, že ma motivovalo nielen do ďalšej práce pre komunitu, ale predovšetkým som dostal "konskú dávku" motivácie do života s mojím ochorením. Jaro Bečka

Beseda s reumatológmi bez bieleho plášťa

1. decembra - Dixon - Banská Bystrica

Vo štvrtok, 1. decembra sme sa stretli na avizovanej besede s reumatológmi bez bieleho plášťa.  Ďakujeme pani doktorke Kmečovej a Péčovej a tiež pani Bačovej zastupujúcej partnera podujatia, že venovali čas našim problémom. Stretnutie to bolo zaujímavé, poučné a priateľské. Dozvedeli sme sa informácie o formách a spôsoboch biologickej liečby, dostali sme odpovede na niektoré naše otázky, ale predovšetkým, stretli sme sa a dohodli na tom, že v januári 2017 i u nás v Banskej Bysrici môže vzniknúť nová pobočka. Tak dúfame, že nový rok prinesie reumatikom aj nové aktivity a stojaté bystrické pacientské vody sa rozčeria. (viac fotiek - vo fotogalérii)