Členský príspevok

     Podmienkou členstva v Lige proti reumatizmu na Slovensku je aj zaplatenie členského príspevku. Ten nám pomáha financovať naše aktivity a projekty pre reumatikov.

     Členský príspevok 10 € môžete zaplatiť na číslo účtu:

Číslo účtu / IBAN: SK6602000000003821614556 (VÚB banka)

     Do poznámky platby uveďte clenske+priezvisko+aktuálny rok (napríklad: clenskeTichy2022).

     Členovia Miestnej pobočky Ligy proti reumatizmu v Banskej Bystrici môžu zaplatiť členské aj v hotovosti, a to predsedovi MP alebo povereným členom na spoločných akciách (jóga, nordic walking tréningy a iné).

    Polovica z príspevku je následne odvedená do ústredia Ligy proti reumatizmu v Piešťanoch (pomáha financovať celoslovenské projekty Ligy), druhá polovica zabezpečuje naše miestne bystrické aktivity.

     Všetci členovia Miestnej pobočky sú pravidelne informovaní o činnosti pobočky, majú nárok na výhody spojené s členstvom a dostávajú bulletin Ligy o aktualitách zo života slovenských reumatikov.Liga proti reumatizmu na Slovensku MP Banská Bystrica 
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!